BESTYRELSEN FOR ÅRET 2013-2014:

Bestyrelsen vil gerne understrege, at vi er beboere, - ligesom jer andre  -, der har til opgave at sørge for, at administrator og vicevært driver ejendommen ordentligt, samt varetage beboernes interesser og komme med oplæg og ideer til vedligeholdelse og fornyelse på ejendommen .

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, så du kan ikke  forvente, at vi smider alt hvad vi har i hænderne for at servicere dig. Men vi skal selvfølgelig nok gøre vores bedste. 

Hvis din henvendelse ikke er akut, bedes du sende en mail til:

bestyrelse@ba-gfp.dk

Som hovedregel bedes du først kontalte vores vicevært, idet det er ham der har adgang til varmecentral, vandrør, EL-skabe, kontakt til skraldemænd, m.m.

Skal du anmelde en skade, som du mener at ejendommens forsikring dækker, bedes du kontakte vores administrator. Det gælder ligeledes hvis din henvendelse vedrøre juridiske og økonomiske spørgsmål.

De fleste spørgsmål du måtte have, bør du kunne finde svaret på i det informations-dokument vi har lavet. Det er ment som en form for hjælp til selv-hjælp og vi forventer, at du først har forsøgt at finde løsningen på dit spørgsmål inden du henvender dig til bestyrelsen.

Navne og adresser på bestyrelsen, vil du også kunne finde i informationsdokumentet samt nedenfor.

Du er altid velkommen til at komme med ris, ros og forslag til forbedringer på ejendommen.

Jo mere du har gennemtænkt og forarbejdet et forslag, des større er sandsynligheden for at det bliver gennemført…

God fornøjelse.

 

Ved  Ordinær Generalforsamling april 2016 blev der valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som herefter består af:

Bestyrelsesmedlemmerne:

Formand: Frode Jeppesen, Borups Allé 217C, 3. th.,2400 Kbh. NV.  

Næstformand: Martin Pedersen, Borups Allé 231 C st th, 2400 Kbh NV 

Anne Louise Kristiansen, Borups Allé 227, 2 tv, 2400 Kbh. NV. Telefon 22 42 60 75,

Lars Johansen, Borups Alle 217A 2.tv. 2400 Kbh. NV. Boende Ørnevej 5, 3660 Stenløse

Mads T. Langelund, Borups Allé 217 C st. tv. 2400 Kbh. NV 

Birgitte Friis Kromphardt, Genforeningspladsen 20, 3.th. 2400 Kbh NV

Betina Harrison

Ann-Kristine Elmholdt Juncker

Suppleanter:

Ida Jensen

 

E-mail til bestyrelsen: bestyrelse@ba-gfp.dk

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen træffes bedst ved at sende en mail på bestyrelse@ba-gfp.dk

Felter med * skal udfyldes.

Ann Kristine Juncker
Bestyrelsesmedlem

Ida Arakelian
1. suppleant

Anne Louise Kristiansen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 22 42 60 75

Formand i perioden 1. januar 2016 til 30. april 2016

Frode Jeppesen
Formand

Lars Johansen
Bestyrelsesmedlem

Martin Pedersen
Næstformand

Mads Langelund
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Friis Kromphardt
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth P. Nielsen
1. suppleant

lisbeth@palmhoej.dk

Betina Harison
Bestyrelsesmedlem

betina.harrison68@gmail.com